Navigation:  »No topics above this level«

Funkcje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W Funkcjach znajdziemy:

 

funkcjeFK

 

W opcji CRM znajdziemy :

 

Parametry systemu

Dane Firmy

Użytkownicy systemu

Definiowanie dekretów księgowych

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

 

Otwarcie nowego roku

Rekonstrukcja zbiorów

Modyfikacja struktury danych dodatkowych kontrahenta

Ustawienia dla zadań i przypomnień CRM

Rejestracja programu