Navigation:  Słowniki >

Formaty kont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Formaty Kont

IKONA                kartkaHasz


 

 

 

Przed wprowadzeniem Planu Kont należy zdefiniować struktury (maksymalne formaty) dla poszczególnych zespołów kont. Do definiowania używamy znaków: '' 9" oraz " - ".

 999

Minimalny dopuszczalny format konta, to jedynie syntetyka składająca się z trzech znaków.

 999-9999999-9999999-9999999-9999999-9999999

Maksymalny dopuszczalny format konta składa się z trzech znaków dla syntetyki konta oraz 5 analityk złożonych z 7 znaków.

 

FormatyKont

 

Przedstawiony wyżej przykład obrazuje elastyczność kont.

 

strzalkaNieb Należy pamiętać, że Syntetyka konta musi składać się z trzech znaków.

strzalkaNiebW trakcie roku można dowolnie modyfikować strukturę konta, na przykład w przypadku znacznego rozwinięcia analityki. Można dopisywać kolejne segmenty lub je rozszerzać. Na przykład na początku roku, dla kont zespołu " 2 " wprowadzamy strukturę 999-9-9999, a gdy zajdzie taka potrzeba rozszerzamy ją do 999-99-9999 lub jeszcze więcej do 999-9999-99999.

UwagaSwiatala Skrócenie struktury w przeciągu roku, o pozycję, na których były zapisy, spowoduje obcięcie tych miejsc na wydrukach oraz brak możliwości wyboru takiego konta. Aby przywrócić poprzedni stan wystarczy ponownie rozszerzyć strukturę.

strzalkaNiebMoże się zdarzyć, że konto, które przez np.: pół roku składało się jedynie z syntetyki w późniejszym okresie może potrzebować rozwinięcia na analityki. W takim przypadku należy wystornować całą sumę obrotów ze strony Wn oraz ze strony Ma syntetyki i przeksięgować na odpowiednie strony nowo utworzonej analityki. Jest to konieczne, jeśli chcemy mieć poprawny obraz obrotów i sald.

strzalkaNiebPo zmianie struktury konta należy ponownie uruchomić program.

 

strzalkaNiebEstetyka

Dla każdego zespołu kont możemy wybrać inny kolor tła oraz czcionki. Barwy możemy zmieniać w ciągu roku. Aby program przemalował plan kont należy  wybrać przycisk Ustaw. Stosowanie kolorów poprawia przejrzystość planu kont.

 


BANERzobacz

Plan Kont

Grupy Kont Analitycznych

Konta Analityczne