Navigation:  Wydruki >

Dziennik wg Dokumentów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Dziennik wg Dokumentów Księgowych

 

 

Tabela w oknie to lista nagłówków dokumentów wraz z sumami zbiorczymi, wygenerowana na podstawie zaktualizowanych dokumentów.

 

dziennikWgDokum

 

 

 

Dziennik możemy przeglądać, także za wybrany okres, miesięczny lub ograniczony datami (np kwartalny). Bazę dziennika możemy dowolnie filtrować, a następnie drukować. Korzystamy jak zwykle z Ikon do obsługi Baz Danych.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

drukarka1 lub F5        - Wydruk dziennika.

kartkaPlus lub Enter        - Zapisy bieżącego dokumentu księgowego.

 


 BANERzobacz

 

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn