Navigation:  Wydruki >

Dziennik operacji księgowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Dziennik operacji księgowych

IKONA                kartkaRekaOlowek1

 

Na dziennik operacji księgowych składają się wszystkie zarejestrowane i zaktualizowane pozycje, przedstawione w układzie:

 

Dziennik

 

wskazowki

Jeśli pole pozycja jest puste, to znaczy, że nie wykonano jeszcze opcji Zamknięcia miesiąca.

Jeśli rejestrowana pozycja była księgowana jednocześnie po stronie Wn i po stronie Ma, wtedy w polu Konto przeciwstawne pojawi się odpowiedni wpis.

 

Dziennik możemy przeglądać, także za wybrany okres, miesięczny lub ograniczony datami (np kwartalny). Bazę dziennika możemy dowolnie filtrować, a następnie drukować. Korzystamy jak zwykle z Ikon do obsługi Baz Danych.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

drukarka1 lub F5        - Wydruk dziennika.

blyskawica1                - Generowanie danych na podstawie wybranych ustawień.

 


 BANERzobacz

 

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn