Navigation:  Słowniki > Konta Analityczne >

Dodatkowe dane kontrahenta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Konta Analityczne

IKONA                gwiazda

SKRÓT         Ctrl + K


MENU IKON Ň kartkaNiebieskieLinie lub Shift + Enter

 

Aby obsługa kartoteki dodatkowych danych kontrahenta była sprawna, a przy okazji, aby do niektórych opcji mieli dostęp tylko administratorzy systemu oraz operatorzy odpowiedzialni za jej programowanie, podzielono ją na dwie części:

 

1.

001strzalka Tworzenie, czyli programowanie ilości pól (kolumn) w bazie, (ustalanie ich nazw, rozmiarów oraz typów) - odbywa się w opcji FUNKCJE - Modyfikacja Struktury Danych Kontrahenta.

 

BANERuwagaAdministrator programu musi pamiętać aby dostęp do tej funkcji miały tylko odpowiedzialne oraz upoważnione osoby.

 

 

2.

001strzalka Dane do poszczególnych kartotek wprowadzamy w opcji - Słowniki - Kontrahenci - Dodatkowe Dane Kontrahenta kartkaNiebieskieLinie lub Shift + Enter.

 

 

Dodatkowedane

 

 

 

Okno podzielono na dwa bloki:

A - blok, w którym zdefiniowano kilka dodatkowych pól, gdzie każde może zawierać inne informacje. W przedstawionym wyżej przykładzie wykorzystano je do wprowadzania danych o urodzinach właścicieli firmy (kontrahenta). Możemy wprowadzać tylko tyle informacji, ile pól (wersów) zostało zdefiniowanych. Jeśli mamy zadeklarowane pole typu data, możemy korzystać z kalendarza. Do obsługi okna wykorzystujemy ikony otoczone czerwoną oraz  żółta ramką.

 

B - blok, w którym dodano kolumnę, z nazwami i numerami telefonów, oddziałów kontrahenta. Możemy wprowadzać dowolną ilość rekordów w dostępnej kolumnie. Do obsługi okna wykorzystujemy ikony otoczone niebieską oraz żółta ramką.

Dodawanie kolejnych rekordów - Insert lub plusPN.

 

Ikony:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk listy.

 

DyskietkaNieb lub Shift + Enter

Zapisz

Zapisywanie wprowadzonych lub poprawionych danych

DyskietkaBlyski lub Ctrl + Enter

Zapisz i Zamknij

Zamykanie opcji z zapisaniem danych przed opuszczeniem okna

drukarka1

Wydruk

Drukowanie / projektowanie raportu z danymi w bloku A i/lub B.

 

 

BANERzobacz

Ikony do Obsługi Baz Danych

Fast Report