Navigation:  Funkcje >

Definiowanie dekretów księgowych

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Definiowanie dekretów księgowych

 

 

 

DekretyKsiegowe

 

 

Opcja Dekrety Księgowe do FK, powstała aby zautomatyzować powtarzające się operacje. Okno podzielono na dwa bloki. W górnym definiujemy nagłówki dekretów, w dolnym konkretne schematy księgowań.

Rozpoczynamy klawiszem Insert lub ikoną kartoteka.

 

DekretyKsiegowe1

 

Na początek podajemy Symbol dowodu księgowego, czyli grupy dokumentów, przy rejestrowaniu których, będziemy korzystać ze schematu księgowań. Następnie program podpowiada kolejny numer dekretu dla tego rodzaju dokumentów. Następne ustawienie, to akceptacja aktywnego statusu konta, oraz nadanie nazwy i wprowadzenie opisu.

Po założeniu nagłówka szablonu dekretów, klikamy Zapisz.

 

Teraz czas na projektowanie dekretu.

DekretyKsiegoweSchemat

 

Rozpoczynamy klikając kartoteka lub naciskając Insert.

 

DekretyKsiegoweSchemat1

Podczas tworzenia auto-dekretu, w polu Typ konta, możemy korzystać z gotowych kluczy:

1.które odnoszą się do wartości umieszczonych w rejestrze VAT, przy księgowaniu poprzez Rejestr VAT.
2.klockiBlade Skrypt - który daje możliwość pobierania wartości bezpośrednio z bazy danych
3.Konto Auto-dekretu - które pozwala na wpisywanie wartości podczas księgowania.

 

 

W projektowaniu dekretu możemy wykorzystać słowo-klucz {KONTRAHENT}, które dotyczy wszystkich grup analitycznych. Słowo KONTRAHENT nie jest nazwą wybranej grupy analitycznej. Dla programu nie ma znaczenia jakie nazwy im nadano, ponieważ wiąże informacje z planu kont, grup analitycznych, rejestru VAT oraz przygotowanego dekretu.

 

koloRatunkowe

 

Możliwość tę wykorzystujemy tylko do księgowania przez Rejestr VAT, bo tylko tam program będzie "wiedział" jakie konto dodać.

Dla innych typów księgowań wprowadzamy konkretne, stałe konta.

 

 

 

klockiBlade Skrypt


Skrypt pozwala na zastosowanie funkcji obliczeniowej, która umożliwi pobranie wartości z różnych miejsc w bazie danych.

 

Tworzenie skryptu podlega określonym zasadom.

1. Podczas tworzenia dekretu ( Insert lub kartoteka ) w dolnym bloku okna, w polu Typ konta wybieramy pozycję klockiBlade Skrypt.

2. Wprowadzamy konto i klikamy zapisz.

3. W menu dolnego bloku wybieramy ikonę klockiBlade Skrypt. Na ekranie wyświetlone zostanie puste okno, którym będziemy tworzyć funkcję.

4. Klikamy klockiBlade Funkcja. W polu pojawi się przykładowa funkcja.

 

 

 

DekretyKsiegoweSkrypt1

 

Czarną czcionką oznaczono niezbędne słowa kluczowe funkcji, niebieska przykład dla użytkownika, w jaki sposób powinien zdefiniować funkcję. Każda część funkcji ma swoje określone znaczenie:

 

FkObrotySalda (-1,-1,-1,1,3,-1,'100')

 

FkObrotySalda - nazwa wewnętrznej funkcji programu FK

 

(-1,-1,-1,1,3,-1,'100') - informacje dostępne w tej bazie, w różnych polach.

DekretyKsiegoweSkrypt

rok                0 lub -1 oznaczają bieżący rok

od m-ca        1        

do m-ca        12

zbiory        1 główne (zaksięgowane) 0 lub -1 wszystkie dane (zbiory zaksięgowane i paczki)

typ                                  Wn        Ma

         Obroty BO         1        6

         Obroty bez BO        2        7

         Obroty plus BO        3        8

         Persaldo        4        9

         

kod operacji księgowej                 -1 wszystkie kody operacji

numer konta 'XX%' konto podajemy w pojedynczych uszach na przykład '550%'  - funkcja pobierze dane ze wszystkich kont powyżej 550 czyli wszystkich jego analityk