Navigation:  Funkcje >

Dane Firmy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Dane Firmy

IKONA - FacetKartka

 

 

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Danych Firmy. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na dwie zakładki

Dane

Grafika

Oraz dodatkowe okno z Jednostkami Firmy

 

Dane

 

Dane identyfikacyjne

 

Na początek informacja o statusie  firmy (osoba fizyczna czy prawna). Następnie podajemy kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą.

 

BANERprzyklad

Nasza firma to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Import Export "Maniek" spółka z o.o. - w polu  wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.

 

FKdaneFirmy

 

Dane o firmie

 

W polach podajemy pełną nazwę naszej firmy. Mamy do dyspozycji dwie linie.

 

Rachunek podstawowy (domyślny)

 

W polach podajemy informacje dotyczące podstawowego (najczęściej używanego) konta firmowego. Podane konto będzie podpowiadane w odpowiednich miejscach w programie (np: w przelewach).

 

Adres siedziby

 

FKdaneFirmy1

Dodatkowo należy podać dane Urzędu Skarbowego według adresu siedziby. Dane potrzebne są do prawidłowego wypełniania deklaracji.

Dane oddziału rejestrowego - Sądu

 

Informacje na temat wpisu Sądu do oddziału rejestrowego. Data, Numer, Nazwa oraz kapitał.

Dane dla eksportu faktur do ECOD

 

Jeśli korzystamy z eksportu danych w systemie ECOD, w polach tej grupy należy podać informacje umożliwiające utworzenie odpowiedniego pliku. Kod ILN, Kod wg sprzedawcy, Numer utylizacyjny.

 

Firma - Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status prawny osoby fizycznej, w grupie tej należy podać dodatkowe dane, takie jak: nazwisko, imiona, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości.

 

Adres do korespondencji i adres zamieszkania

 

Odpowiednie pola wypełniamy, gdy dane te różnią się od adresów siedziby.

 

Adres do deklaracji VAT 7

 

Należy wpisać adres, który ma znaleźć się na deklaracji VAT 7.

 

CZdaneFirmy

 

W dolnej części okna znajduje się tabela, w której wpisujemy wszystkie rachunki bankowe firmy. Dane te są niezbędne, jeżeli chcemy korzystać z możliwości wystawiania dokumentów wpłat lub wypłat z banku. Wprowadzanie rachunków bankowych rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony plusPN, na pasku narzędziowym.

 

Słownik nie jest zbyt skomplikowany, wymaga podania podstawowych danych. Dodatkowo możemy wypełnić pole "Opis rachunku" dla charakterystyki danego konta (np. Fundusz Socjalny albo Rachunek Główny itd...).

 

Podczas tworzenia przelewów bankowych korzystamy z listy podpowiedzi, na której znajdują się wprowadzone w tej opcji numery.

 

KPprzelewyBank2

 

 

Grafika

 

W zakładce tej umieszczamy informacje związane z plikami graficznymi.

DaneFirmyGrafika1

 

Możemy umieścić 3 pliki do wykorzystania ich później w wydrukach. Wklejanie możemy przeprowadzić korzystając z gotowych przycisków (zobacz obrazek wyżej), albo skorzystać z systemowego menu.

 

DaneFirmyGrafika

 

 

BANERzobacz

Jednostki Firmy

Przelewy bankowe