Navigation:  »No topics above this level«

CRM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

CRMfk

 

W opcji CRM znajdziemy :

 

Zasoby Kontrahenta

Zadania CRM

Zdarzenia CRM

 

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

 

Pokaż okno przypomnienia