Navigation:  Pliki >

Arkusz kalkulacyjny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň PLIK  Ň Arkusz kalkulacyjny

IKONA                ExcelArkusz

 

Wbudowany Arkusz Kalkulacyjny NIE POTRZEBUJE żadnych zewnętrznych bibliotek. Choć przypomina znany program MS, nie wymaga jednak jego instalacji w naszym systemie. Z arkusza kalkulacyjnego możemy czytać i zapisywać pliki w formacie XLS. Opcję wykorzystujemy do typowych obliczeń oraz tworzenia dokumentów, które nie są uzależnione od naszych danych.

 

Podstawowa obsługa tego programu jest zgodna z programem MS Excel®.

Wygląd, Menu programu, okna dialogowe wszystkim z pewnością są znajome.

 

TabelaArkusz